NLM-barnehagene AS, avd. Heimly

Heimly Barnehage er en privat barnehage, eid av Norsk Luthersk Misjonsamband. I samsvar med barnehagelovens § 1a andre ledd, blir barnehagen drevet med et kristent formål.

Som NLM-barnehage har vi fokus på å formidle den kristne tro bl.a. gjennom bibelfortellinger og kristne barnesanger. Vi har vekt på det kristne budskapet i høytidene, og vi arbeider hvert år med Barnas misjonsprosjekt.

I tillegg jobber vi med likeverd og nestekjærlighet på tvers av kulturer og religioner. Vi skal være gode rollemodeller og behandle alle med respekt. Det er rom til alle i vår barnehage.