NLM-barnehagene AS, avd. Heimly

Heimly Barnehage er en privat barnehage, eid av Norsk Luthersk Misjonsamband. Barnehagen ligger sentralt, og samtidig nært skogen og fjæra.

Vi har 2 avdelinger; Maurtua som er 0-3 årsavdeling og Fugleberget som er 3-6 årsavdeling. Maurtua har 18 plasser og 6 ansatte, Fugleberget har 36 plasser og 6 ansatte. Fugleberget er store deler av dagen delt i gruppene Andongan og Måsongan med 18 plasser og 3 faste ansatte på hver av gruppene, da bruker de hver sine faste lokaler.

Vi er veldig heldige som en stor, flott utelekeplass, denne er vi kjempefornøyd med. Vi bruker også Finnsnes lekepark mye, som ligger rett nedenfor barnehagen. Samt at det er gangavstand til skogen og fjæra.

De som går siste året i barnehagen er sammen på Hakkespettklubb, her har de skoleforberedende aktiviteter. 4-åringene er da i Kråkelubben og 3-åringene har Ugleklubb.

Som NLM-barnehage har vi fokus på å formidle den kristne tro bl.a. gjennom bibelfortellinger og kristne barnesanger. Vi har vekt på det kristne budskapet i høytidene, og vi arbeider hvert år med Barnas misjonsprosjekt.

 Barnehagens åpningstid er 7.30-16.30.