De ansatte i Heimly barnehage

Heimly barnehage har et erfarent og faglig kompetent personale. Vi har fem ansatte som er utdannet barnehagelærere, og flere og flere av assistentene har blitt, eller er under utdanning for å bli, barne-og ungdomsarbeidere. Dette gjør at vi har en kompetent personalgruppe som styrker hverandre og gjør hverandre gode.

Personalgruppen vår preges av mye latter og humor, noe som har positiv innvirkning på miljøet vårt i barnehagen. Vi har fokus på å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte. Hverdagen vår preges av humor, glede, latter, lek og omsorg i lag med de flotte barna våre.

Som personalgruppe jobber vi ut fra "Rammeplan for barnehagen". Dette barnehageåret har vi jobbet mye med å være en helsefremmende barnehage, vi har fokus på sunn mat, aktiviteter og å være mye ute. I alle sammenhenger mener vi at det er veldig viktig at vi hele tiden har barna i fokus. Vi vektlegger trygghet i gruppa, og enkeltbarns behov og interesser. Det er viktig at alle føler seg sett, og er trygg og ivaretatt. Omsorg er et viktig ord.