NLM-barnehagene AS, avd. Heimly

De som går siste året i barnehagen er sammen på Hakkespettklubb, der de har skoleforberedende aktiviteter. De andre barna har sine klubber. Som NLM-barnehage har vi fokus på å formidle den kristne tro bl.a. gjennom bibelfortellinger og kristne barnesanger. Åpningstid 07.30-16.30.