Sentrumsnær barnehage

Heimly barnehage ligger sentralt på Finnsnes, og har nær tilgang til fjære, skog og lekepark.

Vi har ukentlige turdager og bruker nærområdet aktivt.

Lekeparken ved Finnsnesvannet blir mye brukt av begge avdelinger. Den utfordrer til mye motorisk aktivitet. Finnsnes kai hvor Hurtigruta legger til er et annet populært turmål. Vi har flere områder i fjæra vi kan besøke. Der forsker vi mye på livet i havet. Skogen ovenfor Finnsnes barneskole bruker vi også som turmål innimellom. Der er det laget til diverse aktivitetsløyper som er spennende og utfordrende.