Mangfold i barnehagen

Vi har barn fra mange land og forskjellige kulturer, og jobber mye med sosial kompetanse, lek og språk.

Som barnehage drevet med kristent formål, har vi fokus på å vise nestekjærlighet til alle mennesker uavhengig av kultur og religion.

Vi har for eksempel mange muslimske barn i barnehagen, og tilrettelegger blant annet mattilbudet deretter.