Avdelingene våre

Heimly barnehage har to avdelinger; Maurtua som er 0-3 årsavdeling, og Fugleberget som er 3-6 årsavdeling.

Maurtua har 18 plasser og seks ansatte, og Fugleberget har 36 plasser og seks ansatte. Fugleberget er delt inn i to grupper; Andungene og Måsungene.
Åpningstidene er 7.30 til 16.30.